Lustitel Logo
Je právě hodin
Logo

Titul
O nás
Casopisy
Předplatné
Návody
Souteže
Adresy


Návod kriskrosy Návod osmisměrky
Kriskros.
Návod k řešení Kris-krosu

  1. Vyhledáme v prázdném obrazci Kris-krosu nejdelší prázdný souvislý
      sloupec nebo řádek.
      Příklad:
v tomto případě se jedná o první vodorovný řádek

  2. Vyhledáme v nápovědě (v rámečku pod obrazcem) číselný výraz,
      který odpovídá počtem čísel prázdnému počtu okének ve sloupci
      nebo řádku.
      Příklad:
1334632272228

  3. Tento vyhledaný číselný výraz vepíšeme do prázdných okének.
      Počet vepisovaných čísel musí přesně odpovídat počtu prázdných
      okének v obrazci. K vepsání nelze použít výraz kratší nebo delší.
      Příklad:
čísla dle bodu 2 vepsat do řádku dle bodu 1

  4. Je-li pro prázdný počet okének více číselných výrazů o stejném
      počtu čísel, je nutno napřed zjistit, které číslo tam správně patří.
      To zjistíme tak, že buď první nebo poslední číslo již vepsaného
      číselného výrazu musí navazovat na nově vyhledaný číselný
      výraz o správném počtu čísel.


  5. Další číselný výraz hledáme například pro první svislý sloupec.
      V tomto případě již vepsaný číselný výraz začíná jedničkou
      a má celkem sedm čísel.


  6. Vyhledáme ve výrazech ten, který začíná jedničkou.
      Příklad:
1156658

  7. Protože v sedmičíselných výrazech jiný výraz začínající jedničkou
      není, vepíšeme jej do prvního svislého sloupce.


  8. Stejným způsobem postupujeme dále, to je vyhledáváme číselné
      výrazy o příslušném počtu čísel a vepíšeme je do správných okének.


  9. Po celkovém vepsání všech číselných výrazů jsou čísla
      na šedivém podkladu tajenkou.


10. Za čísla v tajence se dosadí písmena, která jsou v pomocné legendě
      pod obrazcem Kris-krosu.
      Příklad:
tajenka je 313527486, po dosazení písmen je to název SESTŘIČKA
Kriskros.


Logo
(c) 2004-2017, Vydavatelství Marketa Pište nám, rádi si Vaše dopisy přečteme! e-mail:krizovky-marketa@seznam.cz